Reportret

Galerij van gereconstrueerde portrettenVervalsingen

Lekythos
Een lekythos (oliefles) met versieringen in roodfigurige stijl, tentoongesteld in het archeologische museum van Discendo, in Zuid-Italië. De fles stamt uit het klassieke Griekenland (midden 5e eeuw vgt), vermoedelijk Attika. De voorstelling van de menselijke figuur zou goed een portret van een onderzoeker kunnen zijn; misschien de geschiedschrijver Herodotos.

Verluchting
Verluchting op perkament in het zogenaamde Psalterium Panificis. Het is hoogstwaarschijnlijk een portret van de Frankische koning en keizer Karel de Grote. Het psalter werd kort na 800 gt vervaardigd door geestelijken aan zijn hof te Aken en bevat enkele mooie voorbeelden van vroege Karolingische kunst. De universiteit van Freiburg bereidt een digitaal facsimile voor van alle 324 pagina's.

In steen gekerfde beeltenis
In steen gekerfde beeltenis, kort geleden ontdekt bij Qassiarsuk (het vroegere Brattahlid) in het zuiden van Groenland. Onderzoekers nemen aan dat de afbeelding de Noorman Leif Eriksson voorstelt en het zou rond het jaar 1000 gt gemaakt kunnen zijn om de stichting van de kolonie Vinland te herdenken. De rots met de 2,5 m. hoge afbeelding moet een trekpleister voor toeristen worden. De gemeente Kujalleq plant de bouw van een bezoekerscentrum in de directe omgeving.

Tapijt van vilt
Tapijt van vilt, opgedoken uit de nalatenschap van een Roemeense hoge ambtenaar, wijlen de heer Brutaru. Zijn erven houden vol dat het tapijt de afbeelding van Attila de Hun bevat. Voorzichtige deskundigen verwerpen die bewering, maar koolstofdatering wees uit dat de stof uit de 1e helft van de 5e eeuw gt stamt. De zaak is nog in onderzoek.


Zowel de foto's als de bijschriften zijn vervalst.


Actieve bestanddelen: xhtml, css, kiss, metadata, ©